IPSEN, s.r.o. - kvalita s lidskou tváří

Nabídka služeb

Stavební činnost

 • kompletní a komplexní realizace stavebních úprav, výstavby, rekonstrukcí a oprav průmyslových objektů, veřejných objektů, panelových a rodinných domů, bytů
 • zemní a výkopové práce
 • pokládka dlažby a obkladů
 • dodávky a montáže sádrokartonových systémů
 • kompletní rekonstrukce bytových jader

Zateplování objektů

 • zateplování objektů dle ETICS: vnější tepelně izolační kompozitní systém (External Thermal Insulation Composite Systems)
 • ETICS je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy

Zámečnické konstrukce

 • dodávka a montáž zámečnických stavebních prvků
 • výroba a montáž vstupních bran, zábradlí, dalších prvků dle zadání objednatele

Vytápění

Činnost, která má za úkol udržovat vnitřní (byt, dům, pokoj) teplotu na nějaké úrovni tepelné pohody. Tato činnost bezprostředně souvisí s existencí člověka a neustálou snahou zlepšovat své životní podmínky. Mezi ně také patří i potlačování nepříznivých klimatických podmínek.

 • dodávka a montáž ústředního vytápění
 • montáž topných zařízení

Tepelné izolace potrubních systémů

Tepelné izolanty se využívají všude tam, kde je třeba zabránit předávání tepla, k tomu dochází nejčastěji, když je třeba zabránit úniku tepla (zateplení domu, potrubí, atp.) anebo v případě, kdy je třeba zabránit ohřevu nějakého materiálu. Příkladem je izolování zdí a budov. Izolace z minerální vlny nebo polystyrenu zadržují vzduch a zpomalují jeho proudění, čímž snižují tepelné ztráty. Jednoduše řečeno, izolace stěn, podkroví a podlah vašeho domu nebo bytu zabraňuje tepelným ztrátám v zimním období (a také nárůstu tepla v letním období). Protože dochází ke snížení spotřeby energie za vytápění, vede to k nižším účtům za vytápění.

 • dodávka a montáž tepelné izolace potrubních systémů

Vodoinstalace

Vodovod je zařízení pro potrubní nebo podobnou dopravu vody. Veřejná vodovodní síť zajišťuje dodávku upravené vody pro velký počet obyvatel. Patří k nim dálková a místní vedení, která jsou vedena ve veřejných prostorách, a to tak, aby bylo možné snadno provádět opravy, nejčastěji souběžně s komunikacemi. Soukromé vodovodní rozvody zajišťují rozvod vody z veřejné sítě uvnitř objektu nebo dopravu vody z neveřejného zdroje, například z vlastní studny.

 • montáž potrubních rozvodů

Kanalizace

Soustava potrubního vedení uvnitř budovy odvádějící odpadní vodu přes kanalizační přípojku z nemovitosti do veřejné kanalizace, případně přímo do domovní čistírny odpadních vod, žumpy či septiku. Vnitřní kanalizace může být jednotná nebo oddílná, gravitační, tlaková nebo podtlaková. Vnitřní kanalizace patří do oboru souhrnně nazývaného technické zařízení budov.

 • dodávka a montáž potrubních rozvodů splaškové a dešťové kanalizace a s tím případně spojené výkopové práce

Truhlářské práce tesařské práce

Tyto práce zahrnují širokou škálu prací se dřevem, především výrobu stavebních konstrukcí.

 • výroba, dodávka a montáž truhlářských a tesařských prací a prvků

Klempířské práce

Klempířské prvky zahrnují širokou škálu produktů z různých materiálů. Nově provedené klempířské práce se nejčastěji pojí s rekonstrukcí střechy a se zateplováním domu.

 • výroba, dodávka a montáž klempířských prací a prvků

Elektroinstalace

Soustava elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů v místě jejich užívání. Elektroinstalace slouží k přenosu elektrické energie (silové rozvody), nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů. Požadovanému účelu musí vyhovovat její vybavení a dimenzování. Pro elektroinstalaci v budovách se užívají názvy rozvodná síť (silové rozvody), datová síť (datové rozvody), případně slaboproudé rozvody (sdělovací vedení).

 • elektroinstalační práce a služby týkající se elektrorevizí

Developerská činnost

 • nákup a prodej nemovitostí
 • výstavba rodinných domů za účelem prodeje
 • pronájem nemovitostí (bytů, rodinných domů, komerčních objektů)